Skapa beräknade fält i anpassade formulär

  • Workfront
  • Administratör, ansvarig, användare
  • Mellanliggande, upplevelserad
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Lär dig hur du skapar uttryck i beräknade fält för att samla in unika anpassade data om arbetet som utförs för din organisation.

Vad du kommer att lära dig

  1. Lär dig varför beräkningsfält är praktiska och den grundläggande strukturen för hur de skrivs.
  2. Lär dig de mest använda matematiska uttrycken för datum och tid och hur du skriver dem.
  3. Lär dig de mest använda textuttrycken och hur du skriver dem.
  4. Lär dig andra koncept som är bra att känna till när du arbetar med anpassade beräkningsfält i Workfront.

Låt oss lära oss.

Starta kurs