Platsadministration

  • Experience Platform
  • Administratör
  • Mellanliggande
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Lär dig att utföra grundläggande administrationsaktiviteter för Adobe Experience Platform, inklusive att hantera användarbehörigheter och sandlådor.

Vad du kommer att lära dig

  1. Skapa produktprofiler i Admin Console och hantera användare, utvecklare och administratörer.
  2. Hantera behörigheter och sandlådeåtkomst för produktprofiler.

Låt oss lära oss.

Starta kurs