Grunderna i Dynamic Media Classic för företagsanvändare

  • Experience Manager, Experience Manager Assets
  • Användare, administratör, utvecklare
  • Nybörjare, erfaren
  • Senast uppdaterad: 31 augusti 2023

Kursbeskrivning

Välkommen! Börja din inlärningsresa med en översikt över de grundläggande funktionerna i AEM Assets Dynamic Media Classic. Dessa inkluderar att ladda upp resurser, skapa bilduppsättningar och arbeta med video.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så här börjar du använda AEM Assets Dynamic Media Classic

Låt oss lära oss.

Starta kurs