Komma igång med AEM SPA Editor för utvecklare

  • Experience Manager, Experience Manager Sites
  • Utvecklare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 10 oktober 2023

Kursbeskrivning

Lär dig hur du skapar högpresterande Single Page-program (SPA) som kan redigeras i AEM med AEM SPA Editor. Kursen omfattar de viktigaste utvecklingsuppgifterna, från att skapa ett nytt SPA Editor-projekt hela vägen genom att skapa anpassade komponenter. Likvärdiga lektioner för ramverken Angular och React - de flesta utvecklare förväntas välja ett enda ramverk.

Låt oss lära oss.

Starta kurs