Förbättra e-postleveransen med Experience Manager

  • Campaign, Campaign Classic v7, Campaign v8
  • Administratör
  • Mellanliggande
  • Senast uppdaterad: 31 augusti 2022

Kursbeskrivning

Lär dig hur du ansluter Adobe Campaign V8 till Adobe Experience Manager (AEM) för att hantera mallar, resurser och formulär för e-postleveranser i Experience Manager.

Vad du kommer att lära dig

  1. Konfigurera Campaign för AEM integrering
  2. Publicera resurser som skapats i AEM till Campaign med hjälp av arbetsflödet för AEM godkännande
  3. Så här skapar du en leverans i Campaign med innehåll från AEM

Låt oss lära oss.

Starta kurs