Översikt över kundattribut

Customer Attributes i Experience Cloud kan du överföra dina hämtade företagsdata från en CRM-databas (customer relationship management). Du kan överföra data till en Customer Attribute-datakälla i Experience Cloud och sedan använda data i Adobe Analytics och Adobe Target.

Navigera till Experience Platform > People > Customer Attributes

Krav för överföring av kundattribut

 • Aktivera lösningar: Aktivera lösningar för Experience Platform-tjänster.

 • Gruppmedlemskap: För att kunna överföra kundattributdata måste användarna vara medlemmar i gruppen Kundattribut. Du måste också tillhöra en Adobe Analytics-grupp eller en Adobe Target-grupp.

  Om du vill veta om ditt företag har tillgång till kundattribut ska Experience Cloud-administratören logga in på Experience Cloud. Navigera till Administration > Admin Console > Products. Om kundattribut visas som en av Product Profiles är du redo att börja.

  Användare som läggs till i kundattributen kan se menyalternativet Customer Attributes till vänster om Experience Cloud.

 • Adobe Target at.js (valfri version) eller mbox.js version 58 eller senare krävs för kundattribut.

  Se Så här distribuerar du at.js eller implementering av Mbox.js.

Vad är företagsdata?

Företagsdata finns i andra system. Det kan vara komplicerat och betyda olika saker för olika människor. Dessa data kan omfatta information som medlemskap, lojalitetsnivå, ålder, kön, ägda produkter, intressen och livstidsvärde.

Följande bild är ett exempel på en datafil som visar prenumerationsdata för produkter, inklusive medlems-ID, berättigade produkter, de mest lanserade produkterna osv.

När du har skapat datafilen kan du överföra den till den Customer Attribute-källa som du skapar i Experience Cloud > Customer Attributes.

Mer information om det här arbetsflödet finns i Överför kundattributdata.

Exempel på kundattribut i Analytics och Target

När data finns i Experience Cloud kan ni anpassa dem och dela dem till lösningar för rapportering, segmentering, aktiviteter och kampanjer.

Exempel:

Lösning Fördelar och användningsområden
Adobe Analytics Marknadsförare och analytiker kan förstå:
 • De onlinekampanjer som är mest effektiva för era kunder på guldnivå.
 • De produkter som kunder på guldnivå söker efter jämfört med produkter som kunder på platinanivå söker efter.
 • Huruvida omdesignen av webbplatsen har en positiv inverkan på konverteringsgraden för äldre kunder.
 • De produkter som kunder med en låg livstid har tenderar att undersöka på min webbplats.
Adobe Target Med attributdata kan Adobe Target-användare:
 • Visa specialrabatter och erbjudanden för medlemmar i lojalitetsklubben.
 • Rekommendera dyrare produkter till era lyxkunder.
 • För kunder som redan får e-postmeddelanden kan du visa ett merförsäljningserbjudande i det utrymme som normalt är reserverat för e-postregistreringar

På denna sida