Experience Cloud

Laatste update: 2023-12-12
  • Gemaakt voor:
  • Experienced
    Admin

Deze documentatie is op eigenschappen van het Experience Cloud verenigde kopbal, zoals van toepassing People service (publiek en klantkenmerken), gebruikers- en productbeheer voor Experience Cloud, cookies, accountvoorkeuren, meldingen enzovoort.

Als u deze services in Experience Cloud wilt openen, selecteert u de optie Application Selector
Services-kiezer.

Experience Cloud

In deze Help worden de volgende producten en services beschreven:

Kernservice Beschrijving
Elementen van de centrale interface Geef toegang tot accountvoorkeuren, zoek naar producthulp en open toepassingen en services.
Implementatie voor Experience Cloud-services inschakelen Bestaande klanten kunnen hun toepassingsimplementaties moderniseren en Experience Cloud implementeren. Zo kunt u de kenmerken van de klant en de publieksfuncties in Adobe Analytics, Audience Manager en Adobe Target gebruiken.
Personen - Auditiebibliotheek Soorten publiek zijn verzamelingen bezoekers (een lijst met bezoekers-id's). Met de Audience Library van Adobe kunt u de omzetting van bezoekersgegevens in publiekssegmentatie beheren. Als
Personen - Klantkenmerken Stel in real-time formulieren samen voor het orkestgebruik met contextuele gegevens die zijn opgeslagen in gebeurtenissen of gegevensbronnen. Journey Orchestration is een applicatieservice die is geïntegreerd in het Experience Platform.
Locatieservice Adobe Experience Platform Location Service is een geo-locatieservice. Hiermee kunnen mobiele apps met het bewustzijn van de locatie de context van de locatie begrijpen door rijke en gebruiksvriendelijke SDK-interfaces te gebruiken die vergezeld gaan van een flexibele database van belangengroepen (POI's).
Activa Experience Cloud-elementen bieden één gecentraliseerde opslagplaats voor marketingklare middelen die u kunt delen tussen verschillende toepassingen.
Beheer Leer hoe u zich aanmeldt bij de Admin Console, gebruikersmachtigingen en productprofielen voor Experiencen Cloud beheert en browserondersteuning.
Cookies Het handhaven van klantenprivacy en gegevensveiligheid zijn hoogste prioriteiten bij Adobe. Adobe neemt deel aan meerdere privacyorganisaties en werkt samen met privacytoezichthouders en zelfreguleringsbeginselen.
OPMERKING

Productdocumentatie voor Experience Platform bevindt zich op hier. Technische documentatie voor Experience Platform ontwikkelaars vindt u op Adobe Developer.

Op deze pagina