Handbok för gränssnittskomponenter i Experience Cloud Central

Experience Cloudis Adobe integrerade en serie program, produkter och tjänster för digital marknadsföring. Från det intuitiva gränssnittet får du snabbt tillgång till dina molnprogram, produktfunktioner och tjänster.

Experience Cloud

Från Experience Cloud kan du:

 • Få tillgång till dina program och tjänster
 • Sök efter produktdokumentation, självstudiekurser och communityinlägg
 • Sök efter affärsobjekt globalt med hjälp av en global sökning (endast Experience Platform)
 • Hantera dina kontoinställningar (aviseringar, aviseringar och prenumerationer)

Logga in på Experience Cloud

Logga in och verifiera att du är i rätt organisation.

 1. Navigera till Adobe Experience Cloud.

 2. Välj Sign in with an Adobe ID.

 3. Kontrollera att du är i rätt organisation.

  Verifiera din organisation

  Verifiera att du har loggat in på rätt organisation genom att klicka på din profilavatar för att visa organisationsnamnet. Om du har tillgång till mer än en organisation kan du även visa och växla till en annan organisation direkt i sidhuvudsfältet.

  Om din organisation använder Federated ID:n kan du med Experience Cloud logga in med din organisations inloggning utan att behöva ange din e-postadress och ditt lösenord. Om du vill göra det lägger du till #/sso:@domain i Experience Cloud-URL:en (https://experience.adobe.com).

  För en organisation med Federated ID och domänen adobecustomer.com anger du URL-länken till https://experience.adobe.com/#/sso:@adobecustomer.com. Du kan också gå direkt till ett specifikt program genom att skapa ett bokmärke för den här URL:en, som bifogas med programsökvägen. (För Adobe Analytics t.ex. https://experience.adobe.com/#/sso:@adobecustomer.com/analytics.)

När du har loggat in på Experience Cloud kan du snabbt komma åt alla program, tjänster och organisationer från det enhetliga huvudet.

Gå till programväljaren för att få åtkomst till Experience Cloud-program och -tjänster som har etablerats för dig inom din organisation.

Stöd för webbläsare i Experience Cloud

För bästa prestanda är Experience Cloud optimerat för de vanligaste webbläsarna, inklusive den senaste versionen, plus de två tidigare.

 • Krom
 • Edge
 • Firefox
 • Opera
 • Safari

Om webbläsaren inte finns med i listan kanske den fortfarande stöds, men du bör använda en av webbläsarna i listan.

OBSERVERA

Alla program som körs på Experience Cloud har inte stöd för alla webbläsare. Om du är osäker läser du dokumentationen för ett specifikt program.

Språkstöd i Experience Cloud

Experience Cloud har stöd för de språk som varje användare föredrar, enligt inställningarna för ditt Adobe-användarkonto. Språk som stöds är:

 • Kinesiska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Japanska
 • Koreanska
 • Portugisiska
 • Spanska
 • Taiwanesiska

Alla programteam arbetar för globalt språkstöd, men alla program finns inte på alla språk som anges ovan. Om ditt primära språk inte stöds i ett Experience Cloud-program kan du även ange ett sekundärt språk som standard till när det är tillämpligt. Detta kan du göra i användarinställningarna för Experience Cloud.

Få hjälp och support

Lär dig mer och hjälp med hjälpikonen (resurs) i sidhuvudet, inklusive hjälpinnehåll (dokumentation, självstudiekurser och kurser) på Experience League, samt ytterligare resurser för enskilda program. Du kan även skicka in öppen feedback och skapa prioriterade supportärenden.

Menyn Help ger dig även åtkomst till:

 • Support: Skapa en supportanmälan eller kontakta Support Twitter.
 • Feedback: Dela feedback om Experience Cloud. Dina synpunkter används för att förbättra Adobe produkter och tjänster.
 • Status: Navigera till https://status.adobe.com/experience_cloud och kontrollera produktdriftsstatus och Manage Subscriptions.
 • Developer Connection: Navigera till adobe.io och hitta dokumentation för utvecklare.

Med den globala sökningen kan du söka efter sökbara affärsobjekt eller entiteter på ett smidigt och enhetligt sätt med ett enda klick. Den här sökningen visar de objekt du nyligen har använt.

OBSERVERA

Den globala sökningen är inte tillgänglig i alla Experience Cloud-program, men allt eftersom mer innehåll indexeras läggs det till i relevanta program. Tillgänglighet från och med juli 2021:

 • Experience Platform
 • Journey Optimizer

Användarprofil och kontoinställningar

Inställningarna för Experience Cloud omfattar meddelanden, prenumerationer och varningar. På kontoinställningsmenyn kan du:

 • Ange ett mörkt tema (alla program stöder inte det här temat)
 • Sök efter organisationer
 • Logga ut
 • Konfigurera kontoinställningar, meddelanden och prenumerationer

Om du vill hantera inställningar väljer du Preferences på din kontomeny .

På Experience Cloud preferences kan du konfigurera följande funktioner:

Funktion Beskrivning
Standardorganisationorganisation Välj den organisation som du vill se när du startar Experience Cloud.
Subscriptions Välj de produkter och kategorier som du vill prenumerera på. Meddelanden i popup-fönstret Notifications och i ditt e-postmeddelande.
Priority Välj de kategorier som du vill ska ha hög prioritet. Dessa kategorier är markerade med en hög tagg och kan konfigureras för leverans som varningar.
Alerts Välj de meddelanden som du vill visa aviseringar för i webbläsaren. Varningar visas i fönstrets övre högra hörn under några sekunder.
E-post Ange hur ofta du vill få e-postmeddelanden. (Inte skickat, direkt, dagligen eller varje vecka.)

Meddelanden

Välj Notifications om du vill få meddelanden om relevanta och åtgärdbara uppdateringar, inklusive produktreleaser, underhållsmeddelanden, delade objekt och godkännandebegäranden.

Experience Cloud domäner

Experience Cloud använder följande värdar för att leverera programmet, förbättra prestanda och produktupplevelse. Adobe rekommenderar att du lägger till dessa domäner i tillåtelselista i din brandvägg för att få en optimal upplevelse. Ytterligare domäner kan också användas för särskilda Experience Cloud-program, som Adobe Analytics. Mer information finns i dokumentationen för dessa program.

Teknik Domäner
Adobe Experience Cloud domäner adobe.com, adobe.net, adobe.io
Adobe Identity Management Service (IMS) adobelogin.com
Experience Cloud-teckensnitt typekit.net
Gainsight (för produktvägledning och hjälp) esp.aptrinsic.com

Få hjälp med administration och programövergripande tjänster

Den här guiden ger hjälp om Experience Cloud och produktadministration i Admin Console, vilket möjliggör lösningar för plattformstjänster. Du kan även få hjälp via Audience Library, Customer Attributes, Experience Cloud Assets med flera:

Stödlinjer

Stödlinjer för Experience Cloud:

Självstudiekurser

Självstudiekurser och snabba guider i Experience League:

Versionsinformation och tillhörande Experience Cloud-hjälp

På denna sida