Senaste versionen

Senaste uppdatering: 2024-01-18
 • Skapat för:
 • Experienced
  Admin

På den här sidan listas de nya funktionerna och förbättringarna för Kontrollpanelen.

Oktober 2023

Användargränssnitt

 • Kontrollpanelen finns nu på ytterligare språk. Läs mer

Övervaka aktiva profiler

 • Du kan nu övervaka antalet aktiva profiler som du är berättigad till för din organisation och det totala antalet profiler som används i din organisation i alla instanser, om du använder flera instanser. Läs mer

DMARC-poster

 • Flera e-postadresser kan nu ta emot en aggregatrapport och e-postmeddelanden med felrapporter. Läs mer

 • Ändringar har gjorts om det finns både DMARC- och BIMI-poster för en underdomän:

  • DMARC-poster kan inte tas bort. Om du vill radera en måste du först radera BIMI-posten.
  • DMARC-poster kan redigeras, men principnedgraderingen till Ingen tillåts inte och dess procentvärde måste vara 100.

På denna sida