Kontrollpanelen – översikt

Senaste uppdatering: 2023-11-02
 • Skapat för:
 • Experienced
  Admin

Via kontrollpanelen i Adobe Campaign kan administratörer i Adobe Campaign övervaka viktiga resurser och utföra administrativa uppgifter såsom att hantera SFTP-lagring per instans, hantera GPG-nycklar eller underdomäner och certifikat.

Nyheter

 • Kontrollpanelen för hybridvärdmodeller
  Läs mer om hur du aktiverar kontrollpanelen för hybridvärdmodeller av Adobe Campaign, får åtkomst till kontrollpanelen och låser upp nyckelfunktioner.

 • Övervaka arbetsflöden
  Läs mer om hur du övervakar arbetsflödenas tillfälliga lagringsanvändning och var du konfigurerar arbetsflödesinställningar för att undvika problem med databaser eller arbetsflöden i instansen.

 • Övervaka genomflöden och fördröjning
  Läs mer om hur du övervakar leveransgenomflöden och fördröjningar för transaktionsmeddelanden i kampanjinstansen.

Se Versionsinformation för mer information om de senaste produktversionerna.

Personalval

Delegera underdomäner till Adobe Campaign (video)

Läs mer om hur du delegerar en underdomän fullständigt till Adobe Campaign.

Hantera Google TXT-poster (videor)

Läs mer om hur du kan lägga till Google TXT-poster för webbplatsverifiering i alla underdomäner som används för att skicka e-postmeddelanden till GMAIL-adresser med kontrollpanelen i Campaign.

Ansluta till en SFTP-server

Läs mer om hur du ansluter till en SFTP-server med en SFTP-klientprogramvara med hjälp av nycklarna som du har sparat i kontrollpanelen.

Ytterligare resurser

På denna sida