Customer Journey Analytics

Customer Journey Analytics visar hur varumärken kan sammanställa kunddata och kundbeteenden från olika interaktionskanaler och källor för att skapa en resebaserad bild av alla kundinteraktioner. Rapportering och analys kan utföras i programtjänsten Customer Journey Analytics för att utvärdera och få insikt i kundinteraktions- och beteendemönster.

Vanliga analyser är:

 • Konvertera banor uppifrån och ned
 • Kanalengagemang och -konvertering
 • Viktigaste visade innehåll
 • De viktigaste kategorierna och produkterna
 • Vilka kampanjer resulterade i konvertering och ökat engagemang
 • Verktygsanvändningsanalys för att optimera självbetjäning

En fullständig lista över användningsfall för Customer Journey Analytics finns i Customer Journey Analytics-dokumentationen som finns här.

Länk till Customer Journey Analytics-användningsfall

Exempel på primära användningsområden är följande:
| Blueprint | Beskrivning | Experience Cloud-program | |—|—|—| | Reseanalys över flera kanaler |

 • Få en samlad bild av kundernas beteende i olika kanaler genom att samla data från olika webb-, mobil- och offlineegenskaper.
|
 • Adobe Experience Platform
 • Customer Journey Analytics
 • Adobe Analytics (valfritt)
| | Reseanalys för samtalsavböjning |
 • Bestäm vilka beteenden som är mest indikativa och skapa agentstödda samtal genom att samla ihop data från Call Center med webb-, mobil- och andra interaktionsdata.
 • Dessa insikter kan sedan användas för att optimera kundupplevelsen och minska vägen till handläggarassisterade interaktioner genom optimerat självbetjäningsinnehåll och verktyg.
|

På denna sida