Anonymt Audience Activation Blueprint

Ni kan inrikta er på målgrupper över webben och annonskanaler baserat på anonyma och beteendemässiga kunddata. Denna möjlighet möjliggör personaliserade och enhetliga kundupplevelser i realtid på olika enheter.

Användningsexempel

  • Anonym målgruppsanpassning och personalisering.
  • Bygg målgrupper för målgruppsanpassning i annonsnätverk som stöds.

Program

  • Adobe Audience Manager

Arkitektur

Referensarkitektur för den anonyma Audience Activation-designen

Implementeringssteg

  1. Implementera Audience Manager.
  2. Samla in data i Audience Manager.
  3. Konfigurera signaler och egenskaper för användning i segmentdefinitioner.
  4. Skapa segment i Audience Manager.
  5. Konfigurera destinationer i Audience Manager för att dela målgrupper.

Relaterad dokumentation

På denna sida