Adobe Experience Platform och program

Arkitektur för Adobe Experience Platform och program

Arkitekturen visar hur Adobe Experience Platform relaterar till Adobe Experience Cloud program och programtjänster.

Experience Platform och program

Adobe Experience Platform & Applications - detaljerad arkitektur

Experience Platform och program

Adobe Experience Platform och Experience Cloud

Program Experience Platform till program Program till Experience Platform Relaterade utkast
Ad Cloud
 • Målgrupper som definieras i Real-time Customer Data Platform kan delas med Ad Cloud för målgruppsanpassning via Audience Manager.
 • Ingen aktuell integrering
Analyser
 • Data som samlas in via webb/mobil SDK kan vidarebefordras till Adobe Analytics.
 • Data som samlas in av Analytics kan skickas till datavjön och profilarkivet i Experience Platform. Analytics Data Connector
Audience Manager
 • Publikationer som definieras i Real-time Customer Data Platform kan delas med Audience Manager för aktivering till cookie-destinationer från tredje part.
 • Data som samlas in och utvärderas tillsammans med målgruppsmedlemskap från Audience Manager kan delas till Experience Platform Data Lake och Profile Store. Audience Manager Source Connector
Campaign Classic
 • Målgrupper som definieras i Real-time Customer Data Platform kan delas med Campaign Classic som målgrupp för att initiera kampanjer.
 • Interaktions- och kampanjdata som samlas in av Campaign kan förtäras av Experience Platform som en datakälla för ytterligare användning i målgruppsuppbyggnaden via Real-time Customer Data Platform och analys via Customer Journey Analytics och Experience Platform Query Service.
Campaign Standard
 • Målgrupper som definieras i Real-time Customer Data Platform kan delas med Campaign Standarden som målgrupp för att initiera kampanjer.
 • Interaktions- och kampanjdata som samlas in av Campaign kan förtäras av Experience Platform som en datakälla för ytterligare användning i målgruppsuppbyggnaden via Real-time Customer Data Platform och analys via Customer Journey Analytics och Experience Platform Query Service.
Customer Journey Analytics
 • Data som samlas in och hämtas in i Experience Platform Data Lake görs tillgängliga för behandling till Customer Journey Analytics. 
 • Profil- och målgruppsdata från Real-time Customer Data Platform kan hämtas till CJA. Integrering mellan RTCDP och CJA.
 • Bygg målgrupper i kundreseanalyser och dela målgruppsresultaten med Real-time Customer Data Platform. CJA Audience Publishing
Experience Manager
 • Profilen Experience Platform kan nås direkt från serversidan för att ge kraft åt personaliserade upplevelser som levereras via Experience Manager. Observera att personaliseringsaktiviteter oftast levereras via Experience Manager via Target-integreringen. 
 • Ingen aktuell integrering, inga beteenden eller interaktioner som utförs på Experience Manager webbplatser samlas in direkt via Experience Platform Web och Mobile SDK.
Journey Optimizer
 • Dataevent och profiler som hämtas in till Experience Platform görs tillgängliga för Journey Optimizer så att man kan starta och driva resor i Journey Optimizer.
 • Interaktions- och kampanjdata som producerats av Journey Optimizer samlas in i Experience Platform för ytterligare användning i målgruppsuppbyggnaden via Real-time Customer Data Platform och för analys via Customer Journey Analytics och Experience Platform Query Service.
Adobe Commerce
 • Profiler och målgrupper som skapats i Real-time Customer Data Platform kan göras tillgängliga för personalisering i Adobe Commerce.
 • Data som är inbyggda i Adobe Commerce kan skickas till Experience Platform via en Adobe Commerce-källanslutning. 
Ingen aktuell integrering
Marketo
 • Målgrupper som definieras i Real-time Customer Data Platform kan delas med Marketo som målgrupp för att starta Marketo-kampanjer och uppdatera Marketo-objekt.
 • Marketo konton, kontakter och data om affärsmöjligheter, tillsammans med interaktions- och kampanjdata från Marketo, hämtas till Experience Platform för vidare användning i målgruppsuppbyggnaden via B2B-CDP och analys via Customer Journey Analytics och Experience Platform Query Service. Marketo Engage Connector
CDP i realtid
 • Data som hämtas in och samlas in i Experience Platform är datakällan för att sammanställa kundprofiler i realtid som driver Real-time Customer Data Platform.
 • Målgrupps- och profilmätvärden skickas till datavjön i Experience Platform för att ge bättre inblick i rapportinstrumentpaneler.
 • Data för målgrupp och profil i datasjön kan användas för ytterligare insikter via Query Service och Customer Journey Analytics.
Mål
 • Målgrupper och profilattribut som definieras i Real-time Customer Data Platform kan delas med Target och användas i personaliserings- och målinriktningsupplevelser som levereras av Target.
 • Data som samlas in för Target-upplevelser och interaktioner kan samlas in till Experience Platform via Experience Platform Web/Mobile SDK. Dessa data kan användas i målgruppsuppbyggnaden via Real-time Customer Data Platform och för analys via Customer Journey Analytics och Experience Platform Query Service.

På denna sida