Klassificeringsmall

(Valfritt) Innan du importerar klassificeringar till rapporter och projekt kan du hämta en mall som hjälper dig att skapa en klassificeringsdatafil. I datafilen används de klassificeringar du vill använda som kolumnrubriker, och sedan ordnas rapportdatauppsättningen under rätt klassificeringsrubriker.

Klassificeringsmall

(Valfritt) Innan du importerar klassificeringar till marknadsföringsrapporter kan du hämta en mall som hjälper dig att skapa en klassificeringsdatafil. I datafilen används de klassificeringar du vill använda som kolumnrubriker, och sedan ordnas rapportdatauppsättningen under rätt klassificeringsrubriker.

Admin > Classification Importer.

Element Beskrivning
Välj Report Suite Välj den rapportsvit som ska användas i mallen. Rapportsviten och datauppsättningen måste matcha.
Datauppsättning som ska klassificeras Välj datatyp för datafilen. Menyn innehåller alla rapporter i rapportsviterna som är konfigurerade för klassificeringar.
Exportera numeriskt 2 Viktigt: Det här alternativet är inte tillgängligt för rapportsviter som har aktiverats för den nya klassificeringsarkitekturen.
Kodning Välj teckenkodning för datafilen. Standardkodningsformatet är UTF-8.
Viktigt: Det här alternativet är inte tillgängligt för rapportsviter som har aktiverats för den nya klassificeringsarkitekturen.
Hämta Hämtar mallfilen.

Mallen innehåller de för närvarande definierade klassificeringarna (kolumnrubriker) för en viss datauppsättning utan att inkludera de data som är kopplade till varje klassificering.

OBSERVERA

Mallmetoden begränsar nedladdningen av klassificeringsdata till en enda rapportserie.

Mer information om datafilens struktur finns i Om klassificeringsdatafiler.

Hämta en mall för klassificeringsdata (valfritt)

Mallen innehåller det filformat som du måste följa för klassificeringar.

OBSERVERA

Mallmetoden begränsar datainläsningen till en enda rapportserie.

  1. Klicka på Admin > Classification Importer.

  2. Download Template -fliken, ange konfiguration av datamall.

  3. Klicka på Download.

  4. Spara mallfilen på ditt lokala system.

    Mallfilen är en tabbavgränsad datafil ( .tab filnamnstillägg) som stöds av de flesta kalkylbladsprogram.

På denna sida