Visa ändringsloggen för ett paket

Ändringsloggar visar ändringar som gjorts i paketet under det valda datumintervallet, inklusive paketnamnet, enhetstypen (paketet), typen av ändring, nya och gamla värden, användaren som gjorde ändringen och datumet. Du kan också lägga till anteckningar till valfri post.

Du kan sortera data efter valfri kolumn förutom Nytt värde och Gammalt värde.

  1. På huvudmenyn klickar du på Campaigns.

  2. Klicka på kampanjens namn.

  3. Packages bredvid paketnamnet klickar du på > Change logs.

  4. (Valfritt) Gör något av följande:

    • Om du vill växla mellan att visa data endast i tabellformulär och i både tabell- och diagramformulär klickar du på Tabell- och diagramvy eller Tabellvy i det övre högra verktygsfältet.

    • Om du vill lägga till en anteckning i en post håller du markören över Notes kolumn för raden och klicka sedan på Add Notes. Ange text i inmatningsfälten och klicka sedan Save.

    • Om du vill visa information för en post i ett popup-fönster håller du markören över Notes kolumn för raden och klicka sedan på More>View Details.

På denna sida