Arkivera eller arkivera ett paket

Senaste uppdatering: 2023-05-29
  • Skapat för:
  • User

Dölj ett paket som inte används för att arkivera det. Den enda åtgärd du kan utföra på ett arkiverat paket är att avarkivera det. Arkiverade paket visas inte som standard men är fortfarande tillgängliga för rapportering.

Du kan när som helst avarkivera ett paket för att återställa dess tidigare status.

Arkivera ett paket

  1. På huvudmenyn klickar du på Campaigns.
  2. Klicka på namnet på kampanjen för att öppna Packages vy.
  3. Klicka på bredvid paketnamnet > Archive.
  4. Klicka på Archive.
OBSERVERA

Om du vill visa arkiverade paket filtrerar du Packages vy: klicka Filterknapp, klicka Package status och markera Archived och klicka sedan på Apply.

Avarkivera ett paket

  1. På huvudmenyn klickar du på Campaigns.
  2. Klicka på namnet på kampanjen för att öppna Packages vy.
  3. Klicka på bredvid paketnamnet > Unarchive.
  4. Klicka på Unarchive.

På denna sida