Använda vyn Milstolpe

Du kan använda vyn Milstolpe på en projektlista eller rapport.

Innan du kan använda milstolpevyn måste milstolpar konfigureras, milstolpbanor måste läggas till i projekt och milstolpar måste kopplas till uppgifter, vilket beskrivs i artiklarna Skapa en milstolpe-bana och Koppla milstolpar till uppgifter.

Vyn Milstolpe är tillgänglig när du visar en projektlista eller en projektrapport. I följande avsnitt beskrivs hur du visar och använder milstolpevyn.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront Alla
Adobe Workfront-licens

Nytt: Standard

Aktuell: Arbete eller högre

Konfigurationer på åtkomstnivå* Visa eller öka åtkomst till rapporter, instrumentpaneler och kalendrar
Objektbehörigheter Visa behörigheter för en projektrapport om du vill använda milstolpevyn på en rapport

Mer information om tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.

Växla till vyn Milstolpe switch-to-the-milestone-view

 1. Klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om tillgängligt), klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Projects.

 2. Klicka på Visa nedrullningsbar meny och klicka sedan på Milstolpe.

  Listan eller rapporten visas i en milstolpe-vy.

  Mer information om milstolpevyn finns i avsnittet Översikt över milstolpe i den här artikeln.

Översikt över milstolpe milestone-view-overview

Vyn Milstolpe är tillgänglig i projektlistor och projektrapporter. I den här vyn kan du snabbt visa alla milstolpar som är kopplade till uppgifter i projekt som du visar.

NOTE
Vyn Milstolpe är inte tillgänglig i följande områden:
 • Tidrapporter, i projektlistan när du lägger till ett projekt.

Mer information om hur du växlar till vyn milstolpe finns i avsnittet Växla till vyn Milstolpe i den här artikeln.

Projekt med milstolpevy

Vyavsnitt för milstolpe

När du använder vyn Milstolpe på en lista med projekt visas projekten i följande avsnitt:

 • De projekt som är associerade med en milstolpbana visas först, listade under namnet på deras respektive milstolpbanor.

  Workfront sorterar projekten i det första avsnittet efter följande kriterier, i denna ordning:

  1. Sökväg-ID för milstolpe. Du kan visa ID för milstolpe-sökväg i en rapport för milstolpe-sökväg.

  2. Det fält som valts som det första sorteringsfältet för projektlistan i den vy som tidigare använts på projektlistan, innan du valde vyn Milstolpe.

 • De projekt som inte är associerade med en Milestobe Path visas därefter i avsnittet Ej tilldelad. Workfront sorterar projekten i avsnittet Ej tilldelad efter det fält som valts som det första sorteringsfältet för projektlistan i den vy som tidigare använts på projektlistan, innan du valde vyn Milstolpe.

Projektinformation i milstolpevyn

När du visar en projektlista eller en projektrapport i vyn Milstolpe är följande information tillgänglig:

 • Planerade datum eller planerade datum: Ange om du vill visa Planerade datum eller Projicerade datum i vyn Milstolpe.
  Datum visas för Start och Slutförande samt för varje milstolpe i milstolpen.
  Om du visar Planerade datum och även har Hantera-åtkomst till projektet kan du redigera följande datum direkt från vyn Milstolpe: (Om du visar Projicerade datum kan datumen inte redigeras eftersom Projicerade datum beräknas och inte kan ändras manuellt.)

  • Startdatum för projekt: Om ett projekt är schemalagt från startdatumet kan du ändra startdatumet för projektet manuellt och sedan beräknas slutdatumet.
  • Slutförandedatum för projekt: Om ett projekt har schemalagts från Slutförandedatumet kan du ändra projektets Slutförandedatum manuellt och sedan beräknas startdatumet.
  • Datum för slutförande av uppgift: Du kan uppdatera Slutföring manuellt för uppgifter direkt från vyn Milstolpe.
 • Procent färdigt: Visar procentandelen slutförande för varje uppgift och projekt.
  Du kan inaktivera procentandelen slutförande så att den inte visas, vilket beskrivs i avsnittet Konfigurera vilken information som ska visas i vyn Milstolpe i den här artikeln.
  Du kan justera procentandelen för slutförande direkt från milstolpevyn enligt beskrivningen i avsnittet Justera procent färdigt för uppgifter i vyn Milstolpe i den här artikeln.

 • Ikoner för aktivitetsstatus: En statusikon visas bredvid varje projekt och uppgift i vyn Milstolpe.

  • I tid

  • Bakom

  • Risk

  • Sena

  Du kan inaktivera att dessa statusikoner visas, vilket beskrivs i avsnittet Konfigurera vilken information som ska visas i vyn Milstolpe i den här artikeln.
  Mer information om respektive statustyp finns i artikeln Översikt över status för åtgärdsförlopp.

 • Uppgiftsstatusskuggning för slutförda uppgifter: När en uppgift har markerats som Slutförd skuggas bakgrunden för uppgiften i vyn Milstolpe för att ange om uppgiften slutfördes i tid eller sent:

  • Röd skuggning för aktivitetskolumn: Bakgrunden för en uppgift är röd när förloppsstatusen är Sena.

  • Grön skuggning för aktivitetskolumn: Bakgrunden för en uppgift är grön när förloppsstatusen är I tid.

 • Projektstatusskuggning för kolumnerna Start och Slutförd:

  • Projektets startkolumn: Bakgrunden i projektstartkolumnen är endast röd eller grön när det faktiska startdatumet har fyllts i:

   • Röd skuggning för projektets startkolumn: Bakgrunden i kolumnen Projektstart är röd när projektets förloppsstatus är Sena.

   • Grön skuggning för projektstartkolumn: Bakgrunden i kolumnen Projektstart är grön när projektets förloppsstatus är I tid.

  • Projektslutförandekolumn: Bakgrunden i kolumnen Projektslutförande är endast röd eller grön när Faktiskt slutförandedatum har fyllts i:

   • Röd skuggning för kolumnen Projektslutförande: Bakgrunden i kolumnen Projektslutförande är röd när projektets förloppsstatus är Sena.

   • Grön skuggning för kolumnen Projektslutförande: Bakgrunden i kolumnen Projektslutförande är grön när projektets förloppsstatus är I tid.

  • Ingen färgskuggning tilldelas till kolumnerna Start och Slutförd när aktiviteterna har statusvärdet Vid risk eller Efter.

  Vyn Milstolpe med skuggning

 • Projektnamn: Projektnamnet visas med en länk till projektet.

 • Ikon för projektvillkor: En ikon visas bredvid projektnamnet som anger projektets villkor.

Konfigurera vilken information som ska visas i vyn Milstolpe configure-what-information-displays-in-the-milestone-view

Du kan konfigurera om följande element ska visas i vyn Milstolpe:

 • Statusikoner för förlopp
 • Procent färdigt med projekt och uppgifter

Som standard visas projektstatusikoner och procent färdigt projekt.

De ändringar du gör i dessa alternativ gäller bara dig. Övriga användare påverkas inte. De ändringar du gör behålls nästa gång du loggar in på Adobe Workfront.

Så här konfigurerar du om projektstatusikoner och procent slutförda projekt ska visas:

 1. Klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om tillgängligt), klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Projects.

 2. Klicka på Visa nedrullningsbar meny och klicka sedan på Milstolpe.
  Om du visar en lista med projekt i ett Portfolio eller ett program väljer du Milstolpe underflik.

 3. Klicka Alternativ i det övre högra hörnet av vyn Milstolpe.
  millestone_view_options.png

 4. Välj bland följande alternativ:

  table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Status för förlopp

  Välj det här alternativet om du vill visa förloppsikoner bredvid varje projekt och uppgift.

  Det här alternativet är aktiverat som standard.

  Procent färdigt

  Välj det här alternativet om du vill visa procentandelen för slutförande bredvid varje projekt och uppgift.

  Det här alternativet är aktiverat som standard.

Justera procent färdigt för uppgifter i vyn Milstolpe adjust-percent-complete-for-tasks-in-the-milestone-view

Du kan justera Procent färdigt för uppgifter i vyn Milstolpe. Du kan inte justera Procent färdigt för en överordnad aktivitet (en aktivitet som innehåller underaktiviteter).

Så här justerar du procentandelen färdigt för en aktivitet i vyn Milstolpe:

 1. Klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om tillgängligt), klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Projects.

 2. Klicka på Visa nedrullningsbar meny och klicka sedan på Milstolpe.

 3. (Villkorligt) Om procentsatser för slutförande inte visas i vyn Milstolpe klickar du på Alternativ i det övre högra hörnet av vyn Milstolpe kontrollerar du sedan att Procent färdigt är aktiverat.

 4. Klicka på procentsatsen för slutförande under en uppgift, ange en ny procentsats och tryck sedan på Retur.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43