Använd inbyggda rapporter från Adobe Workfront

Adobe Workfront har en omfattande lista med inbyggda rapporter som du kan använda.

Workfront-administratörer kan dölja inbyggda rapporter så att användare inte har tillgång till dem.
Mer information om hur du döljer inbyggda rapporter finns i Dölj inbyggda rapporter.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe Workfront-plan*
Alla
Adobe Workfront-licens*
Begäran eller senare
Konfigurationer på åtkomstnivå*

Redigera åtkomst till filter, vyer, grupperingar

Visa eller öka åtkomst till rapporter, instrumentpaneler och kalendrar

Obs! Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Hantera behörigheter i en rapport för att lägga till eller redigera ett filter i en rapport

Hantera behörigheter för ett filter för att redigera det i en lista

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Översikt över inbyggda rapporter overview-of-built-in-reports

Du kan anpassa en inbyggd rapport och spara den som en ny rapport. Mer information om hur du anpassar inbyggda rapporter finns i Skapa en anpassad rapport.

Följande rapporter innehåller Workfront-paketet. Rapporterna är tillgängliga för alla användare som har minst behörighet att visa inbyggda rapporter på åtkomstnivå.

Rapportnamn
Rapportbeskrivning
Faktisk kostnad per program för Portfolio
En projektrapport som visar projektens planerade kostnad och faktiska kostnad. Rapporten grupperas efter programnamn, visas med Portfolio Name och innehåller ett diagram.
Faktisk Portfolio kostnad per projekt
En projektrapport som visar projektens planerade kostnad och faktiska kostnad. Rapporten grupperas efter projektnamn, visas med namnet på Portfolio och innehåller ett diagram.
Faktisk omsättning för Portfolio per program
En projektrapport som visar projektens planerade inkomster och faktiska intäkter. Rapporten grupperas efter programnamn, visas med Portfolio Name och innehåller ett diagram.
Faktisk omsättning för Portfolio per projekt
En projektrapport som visar projektens planerade inkomster och faktiska intäkter. Rapporten grupperas efter projektnamn, visas med namnet på Portfolio och innehåller ett diagram.
Faktisk intäkt per företag
En projektrapport som visar de faktiska intäkterna och företaget för projekten. Rapporten grupperas efter företagsnamn och innehåller ett diagram.
Faktisk intäkt per grupp
En projektrapport som visar projektens faktiska inkomster och grupp. Rapporten grupperas efter gruppnamn och innehåller ett diagram.
Alla öppna tidrapporter
En tidrapportrapport som visar öppna tidrapporter. Rapporten innehåller följande fält: Datumintervall, Ägarnamn, Totalt antal timmar, Övertid, Godkännarens namn och Status för tidrapporterna.
Tidrapporter för godkännande (visas)
En tidrapportrapport som visar skickade eller avvisade tidrapporter med godkännare. Rapporten innehåller följande fält: Datumintervall, Ägare, Totalt antal timmar, Övertid, Godkännarens namn och Status för tidrapporterna. Rapporten tillfrågas av: Startdatum, slutdatum för tidrapport, godkännarnamn för tidrapport och användarnamn.
Riskprojekt
En projektrapport som visar aktuella projekt och planeringsprojekt med ett riskvillkor eller ett problem. Rapporten innehåller följande fält: Beskrivning, Planerat slutförandedatum, Planerat slutförandedatum, Procent slutfört, Status och Prioritet för projekten. Rapporten grupperas efter Portfolio Name.
Faktureringsintäkt per företag
En projektrapport som visar projektets företags- och faktureringsintäkter. Rapporten grupperas efter företagsnamn och innehåller ett diagram.
Faktureringsintäkt per grupp
En projektrapport som visar Faktureringsintäkter och Grupp för projekten. Rapporten grupperas efter gruppnamn och innehåller ett diagram.
Faktureringsintäkt per månad
En faktureringspostrapport som visar projektnamn, projektets faktureringsintäkt och faktureringsdatum för faktureringsposterna. Rapporten grupperas efter månaden för faktureringsdatumet för faktureringsposterna och innehåller ett diagram.
Slutförda problem per vecka
En problemrapport som visar det faktiska slutförandedatumet för problemen. Rapporten grupperas efter veckan för det faktiska slutförandedatumet för problemen och innehåller ett diagram.
Slutförda problem per vecka och användare
En problemrapport som visar det faktiska slutförandedatumet och tilldelningarna för problemen. Rapporten grupperas efter den primära tilldelaren och efter veckan för det faktiska slutförandedatumet för problemen, och innehåller ett diagram.
Aktuella projekt
En projektrapport som visar alla aktuella projekt. Rapporten innehåller följande fält: Beskrivning, Planerat slutförandedatum, Planerat slutförandedatum, Procent slutfört, Status och Prioritet för projekten.
Timkostnader per användare per månad
En matristimrapport som visar antalet loggade timmar och deras faktiska kostnad. Rapporten grupperas efter ägarnamn och månaden för anmälningsdatumet för timmarna.
Timmar efter användare
En timrapport som visar antalet loggade timmar. Rapporten grupperas efter ägarnamn och innehåller ett diagram.
Timmar efter användare per vecka
En matristimrapport som visar antalet loggade timmar de senaste fyra veckorna och anmälningsdatumet för timmarna. Rapporten får ett meddelande om timmens anmälningsdatum och grupperas efter ägarnamn och månaden för anmälningsdatumet för timmarna.
Problem efter status
En problemrapport som visar status för problem. Rapporten grupperas efter status för problemen och innehåller ett diagram.
Problem efter status och projekt
En matrisproblemrapport som visar status för problem i aktuella projekt och projektnamnet. Rapporten grupperas efter projektnamn och status för problemen.
Arbete kontra utgift per Portfolio
En projektrapport som visar projektens Planerad arbetskostnad, Faktisk arbetskostnad, Planerad utgiftskostnad och Faktisk utgiftskostnad. Rapporten grupperas efter Portfolio Name och innehåller ett diagram.
Arbete kontra kostnader per program
En projektrapport som visar projektens Planerad arbetskostnad, Faktisk arbetskostnad, Planerad utgiftskostnad och Faktisk utgiftskostnad. Rapporten är grupperad efter namn på Portfolio och programnamn och innehåller ett diagram.
Månadskostnad Portfolio jämfört med Faktisk per projekt
En matrisprojektrapport (ekonomiska data) som visar datum för allokering, total planerad kostnad, total faktisk kostnad och total kostnadsvariation för projekten. Rapporten grupperas efter projektnamn, kvartal och månad för allokeringsdatumet.
Planerade intäkter per månad Portfolio kontra faktiska intäkter per projekt
En matrisprojektrapport (ekonomiska data) som visar projektens fördelningsdatum, totala planerade intäkter, totala faktiska intäkter och totala intäktsavvikelse. Rapporten grupperas efter projektnamn, kvartal och månad för allokeringsdatumet.
Månadsplanerade projektkostnader kontra faktiska
En matrisprojektrapport (ekonomiska data) som visar datum för allokering, total planerad kostnad, total faktisk kostnad och total kostnadsvariation för projekten. Rapporten grupperas efter projektnamn, kvartal och månad för allokeringsdatumet och visas efter Projektnamn.
Planerade månadsintäkter för projekt kontra faktiska
En matrisprojektrapport (ekonomiska data) som visar projektens fördelningsdatum, totala planerade intäkter, totala faktiska intäkter och totala intäktsavvikelse. Rapporten grupperas efter projektnamn, kvartal och månad för allokeringsdatumet och visas efter Projektnamn.
Mina dokument
En dokumentrapport som visar dokument som överförts av den inloggade användaren. Rapporten innehåller följande fält: dokumentens namn, ändringsdatum, storlek, versionsnummer, källa och typ.
Mina favoriter
En Favoritrapport som visar en lista över objekt som den inloggade användaren har markerat som favoriter. Rapporten innehåller följande fält: Objekttyp och Favoriternas namn.
Mina problem
En problemrapport som visar ofullständiga problem som tilldelats den användare som är inloggad. Rapporten innehåller följande fält: Källnamn, Ärendetyp, primär tilldelad, Ingångsdatum, Status och Prioritet för utgåvorna.
Min Portfolio
En Portfolio-rapport som visar aktiv Portfolio där den inloggade användaren är Portfolio Manager.
Mina program
En programrapport som visar Program och Beskrivning, där den inloggade användaren är Programhanteraren.
Mina öppna projektproblem
En problemrapport som visar ofullständiga problem i projekt vars projektgrupp innehåller den inloggade användaren. Rapporten innehåller följande fält: Källnamn, Ärendetyp, primär tilldelad, Ingångsdatum, Status och Prioritet för utgåvorna.
Mina projekt
En projektrapport som visar Aktuella projekt vars projektgrupp innehåller den inloggade användaren. Rapporten innehåller följande fält: Beskrivning, Planerat slutförandedatum, Planerat slutförandedatum, Procent slutfört, Status och Prioritet för projekten.
Mina skickade problem
En problemrapport som visar problem som den inloggade användaren har skickat in och som har stängts under de senaste tre månaderna eller som är öppna. Rapporten innehåller följande fält: Källnamn, problemtyp, anmälningsdatum, status och prioritet för problemen.
Mina uppgifter
En aktivitetsrapport som visar ofullständiga uppgifter i Aktuella projekt som tilldelats den inloggade användaren. Rapporten innehåller följande fält: planerad varaktighet, projektnamn, primär tilldelad, planerad start, planerad slutförande, procent färdigt och prioritet för aktiviteterna.
Mina tidrapporter
En tidrapportrapport som visar alla tidrapporter för den inloggade användaren. Rapporten innehåller följande fält: Datumintervall, Ägarnamn, Totalt antal timmar, Övertid, Godkännarens namn och Status för tidrapporterna.
Mina otilldelade ärenden
En problemrapport som visar öppna ärenden som tilldelats någon av den inloggade användarens jobbroller och som inte tilldelats användaren. Rapporten innehåller följande fält: Källnamn, problemtyp, anmälningsdatum, status och prioritet för problemen.
Mina otilldelade uppgifter
En aktivitetsrapport som visar ofullständiga uppgifter som tilldelats någon av jobbrollerna för den inloggade användaren och som inte tilldelats användaren. Rapporten innehåller följande fält: planerad varaktighet, projektnamn, primär tilldelad, planerat startdatum, planerat slutförandedatum, Procent färdigt och Prioritet för aktiviteterna.
Mina kommande uppgifter
En aktivitetsrapport som visar ofullständiga uppgifter som ska starta de kommande två veckorna, finns i Aktuella projekt och tilldelas den inloggade användaren. Rapporten innehåller följande fält: projektnamn, planerat slutförandedatum, planerat slutförandedatum, Procent slutfört och Status för aktiviteterna.
Öppna tidrapporter (visas)
En tidrapportrapport som visar öppna tidrapporter. Rapporten innehåller följande fält: Datumintervall, Ägare, Totalt antal timmar, Övertid, Godkännarens namn, Status för tidrapporterna. Rapporten tillfrågas av: Startdatum, slutdatum för tidrapport, godkännarnamn för tidrapport och användarnamn.
Över budgetprojekt per Portfolio
En projektrapport som visar projektens planerade kostnad och faktiska kostnad. Rapporten grupperas efter Portfolio Name.
Planerad kostnad per program för Portfolio
En projektrapport som visar projektens planerade kostnad och faktiska kostnad. Rapporten visas av Portfolio Name, grupperad efter Program Name, och innehåller ett diagram.
Planerad kostnad för Portfolio per projekt
En projektrapport som visar projektens planerade kostnad och faktiska kostnad. Rapporten visas av Portfolio Name, grupperad efter projektnamn, och innehåller ett diagram.
Planerade Portfolio-intäkter per program
En projektrapport som visar projektens planerade intäkter och faktiska intäkter. Rapporten visas av Portfolio Name, grupperad efter Program Name, och innehåller ett diagram.
Planerade intäkter för Portfolio per projekt
En projektrapport som visar projektens planerade intäkter och faktiska intäkter. Rapporten visas av Portfolio Name, grupperad efter projektnamn, och innehåller ett diagram.
Planerade kontra faktiska kostnader per Portfolio
En projektrapport som visar planerad kostnad och faktisk kostnad för projekten per Portfolio. Rapporten grupperas efter Portfolio Name och innehåller ett diagram.
Planerade kontra faktiska kostnader per program
En projektrapport som visar planerad kostnad och faktisk kostnad för projekten per program. Rapporten grupperas efter Portfolio Name och innehåller ett diagram.
Planerad kontra faktisk intäkt per Portfolio
En projektrapport som visar projektens planerade inkomster och faktiska intäkter. Rapporten grupperas efter Portfolio Name och innehåller ett diagram.
Planerad kontra faktisk intäkt per program
En projektrapport som visar projektens planerade inkomster och faktiska intäkter. Rapporten grupperas efter programnamn och innehåller ett diagram.
Portfolio kostnad grupperade efter program och månad
En matrisprojektrapport som visar projektens Planerad kostnad, Budgeterad kostnad och Faktisk kostnad. Rapporten grupperas efter Portfolio namn, programnamn och månad för det planerade startdatumet för projekten.
Portfolio-projekt efter status grupperade efter program
En projektrapport som visar status för projekten. Rapporten grupperas efter programnamn och projektstatus och innehåller ett diagram.
Portfolio-projekt grupperade efter status och Portfolio
En projektrapport som visar Portfolio namn och status för projekten. Rapporten grupperas efter Portfolio namn och status för projekten och innehåller ett diagram.
Inkomster från Portfolio per program
En projektrapport som visar projektens namn, programnamn, planerade intäkter och faktiska intäkter för Portfolio. Rapporten grupperas efter namn på Portfolio och programnamn och innehåller ett diagram.
Portfolio Inkomster grupperade efter program och månad
En matrisprojektrapport som visar Planerad intäkt, Faktisk intäkt, Namn på Portfolio och Programnamn. Rapporten grupperas efter Portfolio namn, programnamn och månad för det planerade startdatumet för projekten.
Projektkostnader och intäkter per aktivitetsstatus
En matrisaktivitetsrapport som visar aktiviteternas Planerad kostnad, Faktisk kostnad, Planerad intäkt, Faktisk intäkt och Projektnamn. Rapporten grupperas efter projektnamn och status för aktiviteterna.
Projektkostnader kontra intäkter per Portfolio
En projektrapport som visar projektens Portfolio namn, faktiska kostnad och faktiska intäkter. Rapporten grupperas efter Portfolio Name och innehåller ett diagram.
Projektutgifter per månad och kvartal
En matrisutgiftsrapport som visar bokföringsdatum, planerat belopp, faktiskt belopp och projekt för utgifterna. Rapporten grupperas efter projektnamn, kvartal och månad för bokföringsdatumet för utgifterna.
Projekttimkostnad per timtyp per månad
En matristimrapport som visar följande fält: Timmar, Ankomstdatum, Faktisk kostnad för projekten, Timtyp, Projektnamn. Rapporten grupperas efter projektnamn, månad på anmälningsdatumet för timmarna och timtyp.
Projektkostnader för arbete och utgifter per månad och kvartal
En matrisprojektrapport som visar projektens Planerad arbetskostnad, Faktisk arbetskostnad, Planerad utgiftskostnad och Faktisk utgiftskostnad. Rapporten grupperas efter projektnamn och kvartal och månad för projektets faktiska startdatum.
Projektprestanda
En projektrapport som visar följande fält i aktuella projekt: Projektens förfallodatum, CPI, SPI, CSI, planerade kostnader, budget, EAC och utgifter.
Projektförfrågningar
En projektrapport som visar begärda projekt. Rapporten innehåller följande fält: Beskrivning, Planerat slutförandedatum, Planerat slutförandedatum, Procent slutfört, Status och Prioritet för projekten.
Projekt efter villkor
En projektrapport som visar projektens villkor. Rapporten grupperas efter villkor och innehåller ett diagram.
Projekt efter villkor efter grupp
En projektrapport som visar status och grupp för projekten. Rapporten grupperas efter gruppnamn och förloppsstatus och innehåller ett diagram.
Projekt efter prioritet
En projektrapport som visar projektens prioritet. Rapporten grupperas efter prioritet och innehåller ett diagram.
Status för projekt efter förlopp
En projektrapport som visar projektets förloppsstatus. Rapporten grupperas efter förloppsstatus och innehåller ett diagram.
Status för aktiviteter efter förlopp
En aktivitetsrapport som visar förloppsstatusen för alla aktiviteter i aktuella projekt. Rapporten grupperas efter förloppsstatus och innehåller ett diagram.
Uppgifter efter status
En aktivitetsrapport som visar status för alla uppgifter. Rapporten grupperas efter status och innehåller ett diagram.
Tidrapporter att granska
En tidrapportrapport som visar tidrapporter som skickats och avvisats och vars godkännare är inloggad användare. Rapporten innehåller följande fält: Datumintervall, Ägare, Totalt antal timmar, Övertid, Godkännarens namn och Status för tidrapporterna.
Felaktiga uppgifter
En aktivitetsrapport som visar ofullständiga uppgifter med statusvärdet Försenad eller Efter, ett leveransdatum som är tidigare än i morgon och där den inloggade användaren är en del av projektgruppen för det projekt som aktiviteterna är aktiverade. Rapporten innehåller följande fält: Planerad varaktighet, projektnamn, primär tilldelad, Planerad start, Planerad slutförande, Procent slutfört och Prioritet för aktiviteterna.
Användarinloggningar
En användarrapport som visar följande fält: unikt ID, antal inloggningar (det antal gånger som användaren har loggat in sedan Workfront startades), användarens senaste inloggningsdatum. Rapporten grupperas efter användarnas åtkomstnivå.

Få tillgång till inbyggda rapporter

 1. Klicka på Huvudmeny icon i det övre högra hörnet av Adobe Workfront.

 2. Klicka Rapporter.

 3. Klicka Alla rapporter.

 4. Expandera Filter nedrullningsbar meny och välj Nytt filter.

 5. Klicka Lägg till en filterregel.

 6. I Börja skriva fältnamn fält, börja skriva Globalt ID.

 7. Under Rapport objekt, markera Globalt ID.

 8. I listrutan för filtermodifieraren väljer du Är inte tom.

 9. Klicka Spara filter.
  I rapportlistan visas endast inbyggda rapporter.
  Mer information om vilka inbyggda rapporter som är tillgängliga finns i Översikt över inbyggda rapporter.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43