Översikt över kontrollpaneler på arbetsytan

Canvas Dashboards, en funktion som för närvarande är under utveckling för Dashboards, erbjuder ett nytt alternativ för att skapa effektiva kontrollpaneler i Workfront. Arbetsytans kontrollpaneler gör det enkelt att ta med visualiseringar av arbetsytan i befintliga rapporter, vilket ger större flexibilitet och nya layoutalternativ.

Den här funktionen är under utveckling och stöder ännu inte:

 • externa sidor
 • kalenderintegrering
 • rapporter
 • distribution via layoutmallar

En fullständig lista över funktioner som har lagts till på arbetsytans kontrollpaneler finns på Kontrollpaneler på arbetsytan: frisläppningsaktivitet

Åtkomst till Canvas-instrumentpaneler

Ett nytt alternativ för Canvas Dashboards på den vänstra panelen på den befintliga kontrollpanelens startsida kan aktiveras för att få åtkomst till Canvas Dashboards. Det här menyalternativet är som standard inaktiverat och måste vara aktiverat för att du ska få åtkomst. Se instruktionerna nedan för mer information om hur du aktiverar menyalternativet och navigerar till det.

Lägg till kontrollpaneler för arbetsytan på den vänstra panelen på kontrollpanelerna

IMPORTANT
Du måste ha minst behörigheten Visa för rapporter och instrumentpaneler för att kunna växla till objektet Kontrollpaneler på arbetsytan i layoutmallen.
 1. Börja arbeta med layoutmallen där du vill aktivera Canvas-kontrollpaneler enligt beskrivningen i Skapa och hantera layoutmallar.

 2. Klicka på Anpassa det användarna ser listrutemeny och klicka sedan på Kontrollpaneler.

 3. I Vänster panel listan som visas nedan klickar du på ikon bredvid Kontrollpaneler på arbetsytan. Ikonen ändras till om du vill visa att den nu visas i den vänstra panelen för kontrollpaneler.

 4. Klicka Spara längst ned på skärmen.

Öppna Canvas-instrumentpaneler

 1. Kontrollera att du har aktiverat alternativet Kontrollpaneler på arbetsytan i layoutmallen. Se Lägga till kontrollpaneler för arbetsytan på kontrollpanelmenyn ovan för instruktioner.

 2. Klicka på ikonen Huvudmeny och sedan klicka Kontrollpaneler.

 3. Klicka på i den vänstra panelen Kontrollpaneler på arbetsytan.

Använda Canvas-paneler

Skapa en ny arbetsytans kontrollpanel

 1. Öppna Canvas-instrumentpaneler enligt beskrivningen i Öppna Canvas-instrumentpaneler ovan.

 2. Klicka + Ny instrumentpanel

 3. Klicka Namnlös i det övre vänstra hörnet om du vill ange ett namn för instrumentpanelen.

 4. Klicka Klar i det övre högra hörnet för att spara din nya instrumentpanel eller börja lägga till widgetar enligt beskrivningen i Lägga till en rapport på en arbetsytans kontrollpanel nedan.

Lägga till en rapport på en arbetsytans kontrollpanel

 1. Öppna Canvas-instrumentpaneler enligt beskrivningen i Öppna Canvas-instrumentpaneler ovan.

 2. Klicka på den kontrollpanel där du vill lägga till en rapport från listan med kontrollpaneler.

 3. Klicka Hantera widgetar i det övre högra hörnet och klicka sedan på Lägg till widget.

 4. Håll muspekaren över den typ av rapportwidget som du vill lägga till och klicka sedan på kryssrutan som visas.

 5. När du har markerat alla widgetar du vill lägga till klickar du på Lägg till längst upp till höger.

 6. De valda widgetarna visas på kontrollpanelen. Klicka Konfiguration i mitten av en widget för att välja vilken rapport som ska visas.

 7. Börja skriva in namnet på rapporten som du vill visa i dialogrutan Sök rapport fält. När du ser rapporten i listan klickar du på Listrapport eller Diagramrapport -ikonen bredvid dess namn för att visa informationen från rapporten i det format du valt.

WARNING
Det går för närvarande att lägga till flera widgetar som visar information från samma rapport, men vi rekommenderar att du bara visar varje rapport en gång eftersom det kan påverka kontrollpanelens prestanda.

Redigera en widget på en arbetsytans kontrollpanel

 1. Öppna Canvas-instrumentpaneler enligt beskrivningen i Öppna Canvas-instrumentpaneler ovan.

 2. Klicka på den kontrollpanel som du vill redigera i listan med kontrollpaneler.

 3. (Valfritt) Dra och släpp Ändra storlek -ikonen i det nedre vänstra hörnet av widgeten till önskad storlek.

 4. (Valfritt) Om du vill flytta en widget drar du i den intilliggande tomma ytan för widgeten och drar den till önskad relativ position på kontrollpanelen.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43