Skapa och hantera layoutmallar

Som Adobe Workfront-administratör eller gruppadministratör kan du skapa och ändra layoutmallar för att anpassa följande layoutelement i Workfront:

 • Huvudmeny
 • Navigeringspanelen till vänster
 • Hemsida
 • Vyer, filter och grupperingar som andra använder med listor och rapporter.
 • Terminologi på skärmen
 • Projekt-, uppgifts- och problemhuvuden

När du har skapat eller ändrat en layoutmall kan du tilldela den till enskilda användare, team, grupper eller jobbroller.

Alla användares standardlayout för Workfront beror på åtkomstnivå och licenstyp. Vissa användare kanske inte ser vissa områden på huvudmenyn. Mer information finns i Om Adobe Workfront standardlayout.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront Alla
Adobe Workfront-licens

Nytt: Standard

eller

Aktuell: Planera

Konfigurationer på åtkomstnivå

För att kunna utföra dessa steg på systemnivå måste du ha åtkomstnivån Systemadministratör.

Om du vill utföra dem för en grupp måste du vara chef för den gruppen.

OBS:

Om du inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå.

Mer information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Att tänka på när du skapar och hanterar layoutmallar

 • Användarna kan anpassa några områden i sin egen layout. När du ändrar en layoutmall sammanfogas ändringarna med eventuella anpassningar som de har gjort, utan att de skrivs över eller återställs. Detta gäller även om du tilldelar användare till en ny layoutmall.
 • Gruppadministratörer och användare med en planlicens som kan redigera andra användare kan lägga till layoutmallar på system- och gruppnivå till de användare som de kan hantera när de redigerar sin profil.
 • Gruppadministratörer kan inte tilldela layoutmallar till jobbroller eller team.

Mer information om layoutmallar finns i Layoutmallar.

Skapa eller ändra en layoutmall

 1. Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Setup ikonen Konfigurera .

 2. Klicka på Gränssnitt > Layoutmallar i den vänstra panelen.

 3. Klicka på Ny layoutmall.

  eller

  Klicka på namnet på layoutmallen som du vill ändra.

 4. Om du skapar en ny layoutmall skriver du ett layoutmallnamn och (valfritt) en beskrivning för den.

 5. Anpassa delar av användargränssnittet enligt följande artiklar:

 6. Fortsätt att testa layoutmallen och göra den tillgänglig för användare, så som beskrivs i artiklarna nedan:

TIP
Du kan också skapa en layoutmall genom att kopiera den och ändra kopian. Mer information finns i Kopiera en layoutmall.
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43