Hantera arbetsinformation

Du kan använda Adobe Workfront för att hantera ditt arbete.

Du kan börja med att avgöra vilka arbetsobjekt du använder för att definiera arbetet, beroende på hur komplext det är och vilka resurser eller vilken budget du allokerar till det.

I det här avsnittet beskrivs hur du organiserar ditt arbete i större arbetsposter som projekt, portfolior eller program, och hur du kan dela upp större mängder arbete i mer hanterbara arbetsposter som uppgifter och ärenden.

Du kan också använda Gantt-schemat för att definiera en tidslinje för ditt arbete eller delegera ditt arbete till andra när det inte är tillgängligt för att slutföra det.

Det här avsnittet innehåller följande underavsnitt:

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43