Uppgifter: artikelindex

Uppgifter är mindre arbetsobjekt i Adobe Workfront som bidrar till slutförandet av ett projekt. Läs mer om hur du hanterar uppgifter i artiklarna i följande underavsnitt:

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43