Lägga till eller redigera en bild eller en annan resurswidget i ett anpassat formulär med det äldre formulärverktyget

Du kan lägga till eller redigera egenskaperna för följande resurswidgetar i ett anpassat formulär:

 • Bild
 • Video
 • PDF-fil
 • Adobe XD

Detta är användbart när du behöver inkludera visuellt innehåll som varumärkesbilder, en instruktionsvideo eller en interaktiv prototyp för ett program som du designar.

När ett anpassat formulär som innehåller en widget är kopplat till ett objekt kan användare som arbetar med objektet se det i följande områden:

 • Objektets detaljområde (t.ex. området Projektinformation för ett projekt)
 • Rutan Redigera för objektet, om det har det nya Adobe Workfront-gränssnittet (t.ex. rutorna Redigera projekt och Redigera uppgift)

Användarna kan för närvarande inte se widgeten i följande områden: ​

 • Listor och rapporter
 • Hem och sammanfattning
 • Rutan Redigera för objektet, om det inte har det nya Adobe Workfront-gränssnittet (t.ex. rutan Redigera utgift)
 • Workfront mobilapp

Åtkomstkrav

Du måste ha följande för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe Workfront-plan*
Alla
Adobe Workfront-licens*
Plan
Konfigurationer på åtkomstnivå*

Administrativ åtkomst till anpassade formulär

Mer information om hur Workfront administratörer beviljar den här åtkomsten finns i Ge användarna administrativ åtkomst till vissa områden.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller vilka åtkomstnivåkonfigurationer du har.

Lägga till eller redigera en resurswidget i ett anpassat formulär

 1. Börja arbeta med ett anpassat formulär, enligt beskrivningen i Skapa eller redigera ett anpassat formulär.

 2. Med Lägg till ett fält Öppna en flik och gör något av följande:

  • Om du lägger till en ny widget väljer du Bild, PDF, eller Video om du vill lägga till det längst ned i formuläret eller dra det där du vill ha det i formuläret.

  • Om du vill lägga till en widget som redan har lagts till i ett annat anpassat formulär klickar du på Fältbibliotek klickar du sedan på namnet på widgeten i listan som visas. Mer information finns i Återanvända ett anpassat fält eller en anpassad widget i ett anpassat formulär.

  • Om du redigerar en widget som redan har lagts till i det anpassade formuläret markerar du den.

 3. Ange eller redigera någon av följande egenskaper för widgeten:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Etikett

  (Obligatoriskt) Skriv en beskrivande etikett som ska visas ovanför widgeten. Du kan när som helst ändra etiketten.

  VIKTIGT: Använd inte specialtecken i den här etiketten. De visas inte korrekt i rapporter.

  Namn

  (Obligatoriskt) Det här namnet är det som identifierar widgeten.

  När du konfigurerar widgeten för första gången och skriver etiketten fylls fältet Namn automatiskt i så att det matchar det. Men fälten Etikett och Namn är inte synkroniserade, vilket ger dig frihet att ändra etiketten som användarna ser utan att behöva ändra namnet som systemet ser.

  VIKTIGT: Även om det går att göra det rekommenderar vi att du inte ändrar det här namnet efter att du eller andra användare har börjat använda det anpassade formuläret i widgeten. Om du gör det kommer systemet inte längre att känna igen widgeten där den nu kan refereras i andra områden av Workfront.

  Varje widgetnamn måste vara unikt i din organisations Workfront-instans. På så sätt kan du återanvända ett som redan har skapats för ett annat anpassat formulär.

  URL

  (Obligatoriskt) Skriv eller klistra in URL:en för widgeten där den lagras på Internet.

  Viktigt: URL:en för måste vara en offentlig URL.

  Om du lägger till en videowidget kan du göra det genom att lägga till följande i URL-rutan:

  Instruktioner Skriv in ytterligare information om widgeten. När användarna fyller i det anpassade formuläret kan de föra musen över frågeteckenikonen för att visa ett verktygstips som innehåller den information du skriver här.
  Storlek Ändra visningsstorleken för widgeten efter behov.
 4. Klicka Använd.

 5. Om du vill fortsätta att skapa ditt anpassade formulär på andra sätt kan du fortsätta med någon av följande artiklar:

Lägga till en XD fil i ett anpassat formulär

 1. Börja arbeta med ett anpassat formulär, enligt beskrivningen i Skapa eller redigera ett anpassat formulär.

 2. Med Lägg till ett fält öppna flik, välja Adobe XD.

 3. Ange eller redigera någon av följande egenskaper för widgeten:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Etikett

  (Obligatoriskt) Skriv en beskrivande etikett som ska visas ovanför widgeten. Du kan när som helst ändra etiketten.

  VIKTIGT: Använd inte specialtecken i den här etiketten. De visas inte korrekt i rapporter.

  Namn

  (Obligatoriskt) Det här namnet är det som identifierar widgeten.

  När du konfigurerar widgeten för första gången och skriver etiketten fylls fältet Namn automatiskt i så att det matchar det. Men fälten Etikett och Namn är inte synkroniserade, vilket ger dig frihet att ändra etiketten som användarna ser utan att behöva ändra namnet som systemet ser.

  VIKTIGT: Även om det går att göra det rekommenderar vi att du inte ändrar det här namnet efter att du eller andra användare har börjat använda det anpassade formuläret i widgeten. Om du gör det kommer systemet inte längre att känna igen widgeten där den nu kan refereras i andra områden av Workfront.

  Varje widgetnamn måste vara unikt i din organisations Workfront-instans. På så sätt kan du återanvända ett som redan har skapats för ett annat anpassat formulär.

  URL

  (Obligatoriskt) Skriv eller klistra in en giltig XD prototyplänk.

  Obs! Inställningen Länkåtkomst på fliken Dela i Adobe XD måste vara inställd på Vem som helst med länken. Annars kan användarna inte visa prototypen.

  Instruktioner (Valfritt) Ange ytterligare information om widgeten. När användarna fyller i det anpassade formuläret kan de föra musen över frågeteckenikonen för att visa ett verktygstips som innehåller den information du skriver här.
  Storlek (Valfritt) Ändra visningsstorleken för widgeten efter behov.
 4. Om du vill fortsätta att skapa ditt anpassade formulär på andra sätt kan du fortsätta med någon av följande artiklar:

Lägga till en videowidget i ett anpassat formulär från området Dokument add-a-video-widget-to-a-custom-form-from-the-documents-area

IMPORTANT
När du lägger till en video i ett anpassat formulär på det här sättet gäller endast de behörigheter som angetts för det anpassade formuläret för videon när användarna öppnar formuläret för ett objekt, inte de behörigheter som angetts för videon i området Dokument.
 1. Gå till videon i området Dokument och generera ett korrektur för den enligt beskrivningen i Skapa ett interaktivt korrektur för en webbplats eller annat webbinnehåll.
 2. Öppna beviset.
 3. Högerklicka var som helst i videon och välj sedan Kopiera videoadress.
 4. Klistra in den kopierade adressen i det anpassade formuläret där du lägger till videowidgeten URL box.
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43