Experience Performance Report (MVT)

Experience Performance-rapporten visar hur varje upplevelse i aktiviteten fungerar. Rapporten innehåller information om antalet deltagare, konverteringsgraden, lyften och förtroendet.

Du kan välja en eller flera upplevelser att jämföra. Klicka på en upplevelse och välj Preview för att öppna upplevelsen på en webbläsarflik.

Experience Performance-rapport i Adobe Target

I rapportens övre del visas mätvärden, start- och slutdatum samt målgrupp som används i rapporten. Du kan ändra någon av dessa faktorer.

NOTE
Målgrupps- och mätväljarna är bara tillgängliga om Analytics används som rapportkälla.

Därefter visar ett linjediagram en visuell jämförelse av varje upplevelse med specifika tidsintervall. I det här diagrammet kan du se hur väl varje upplevelse fungerar och hur dagens tid påverkar prestandan.

Ni kan visa de bästa fem, värsta fem eller alla upplevelser. De bästa och värsta fem bestäms genom lift och innehåller en sjätte upplevelse som visar kontrollen för jämförelse. Det rekommenderas att ni ser de bästa och värsta fem för att avgöra hur framgångsrika era upplevelser är. Om du visar alla blir det svårt att extrahera den önskade informationen, och inte alla upplevelser kan visas i diagrammet. Använd Visa alla om du vill se en specifik upplevelse som inte är den bästa eller värsta av fem.

NOTE
Multivariata testrapporter visar inga uteslutna upplevelser när något av filtren De fem bästa eller Fem är har valts.

Under diagrammet visas hur många deltagare som såg varje upplevelse, samt annan information som är relevant för dina framgångsmått.

Utbildningsvideo: Skapa ett MVT-test självstudiekursetikett

I den här videon visas hur du skapar ett multivariata test med det guidade arbetsflödet i tre steg för Target. Experience Performance-rapporten beskrivs från och med 8:20.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654