Designöversikt

Designer i Adobe Target Recommendations Definiera hur rekommendationer ska visas på en sida. Designen definierar layouten och formatet för era rekommendationer för att förbättra besökarnas engagemang, konvertering och intäkter.

Recommendations innehåller flera standarddesigner (förbygge) eller så kan du skapa en egen.

Target kan ge dig det utseende och känsla som dina rekommendationer ger, vilket visas på följande bild. Designen kan innehålla HTML, JavaScript och CSS. Den här designen kallas 4 x 1-design: fyra blanksteg i en rad.

velocity_example image

Target kan också skicka dina rekommendationer som JSON-objekt som kan användas i e-postmeddelanden, IoT-enheter (sakernas internet), konsol eller röstfall (Amazon Alexa eller Google Home).

Designen hjälper dig att bestämma:

  • Hur många objekt du vill visa i en rekommendation
  • Hur du vill visa objekt (i en rad, kolumn, stödraster eller tabell)
  • Vill du begränsa besökarnas möjlighet att endast se det angivna antalet objekt eller vill du att besökarna ska kunna bläddra igenom flera objekt?
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654