[Premium]{class="badge positive" title="See what's included in Target Premium."}

Statiskt filter

Ange ett eller flera statiska värden manuellt för att filtrera med inkluderingsregler i Adobe Target Recommendations.

Rekommendera t.ex. endast innehåll med graderingen "G" eller "PG" i Motion Picture Association (MPA).

Du kan skapa så många inkluderingsregler som behövs. Inkluderingsreglerna kopplas till en AND-operator. Alla regler måste uppfyllas för att ett objekt ska kunna inkluderas i en rekommendation.

NOTE
Om du känner till hur inkluderingsregler konfigurerades före Target 17.6.1-versionen (juni 2017) kommer du att märka att vissa alternativ och operatorer har ändrats. Endast de operatorer som kan användas för den valda alternativvisningen och vissa operatorer har bytt namn ("match" är nu lika med) för att vara mer konsekventa och intuitiva. Alla befintliga undantagsregler som skapades före den här versionen migrerades automatiskt till den nya strukturen. Ni behöver inte göra någon omstrukturering.

Rekommendera innehåll med klassificering G eller PG

Om du vill skapa en inkluderingsregel med statiska värden för att rekommendera innehåll med MPA-klassificeringen "G" eller "PG" (exkludera innehållet "R" och "NC17") kan du skapa följande filtreringsregler "filmrankning lika med g-rating" och "filmrankning lika med pg-klassificering", som visas nedan.

filmrankningsexempel

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654