Kapitel 3: Utveckla dina idéer om testning och personalisering

För den första aktiviteten kan du testa något superenkelt som att ändra färg eller kopiera på en åtgärdsknapp. Bara för att bli blöt. På lång sikt kommer ni dock att vilja skapa en formell, upprepningsbar process för att komma fram till idéer för testning och personalisering som hjälper er att utveckla ert optimerings- och personaliseringsprogram. I följande sex steg beskrivs en beprövad process för att göra just det, tillsammans med information om vad du ska göra i varje steg.

Interaktivt genomförande av strategidiagram för optimering och personalisering

Steg 1: Strategize

Identifiera möjligheter för aktiviteter som är anpassade till affärsmålen.

Gör detta genom att:

 • Brainstorming potential Target aktiviteter baserade på webbplatsens resultatdata, konkurrentanalys och tidigare testresultat.
 • Utveckla idéer för aktiviteter för granskning, feedback och godkännande.

Du kan till exempel leta efter en sida på webbplatsen med hög avhoppsfrekvens, fundera över vad som kan orsaka problemet och brainstorma sätt att minska avhoppsfrekvensen.

Steg 2: Prioritera

Rankning och schemaläggning av aktiviteter baserade på anpassning av verksamheten, ansträngningsnivå och potentiella effekter.

Gör detta genom att:

 • Rankar potentiella aktiviteter baserat på flera kriterier för att öka chanserna till framgång och anpassa sig till affärsmålen.
 • Utforska tidigare testresultat för att fastställa potentialen för uppföljningstester.
 • Granska och dela den prioriterade testplanen med interna intressenter.

Du kan till exempel prioritera en aktivitet som är enkel att implementera och som kan ge bra resultat baserat på tidigare liknande aktiviteter, jämfört med en aktivitet som kan ge bra resultat, men som kräver stora insatser och tekniska resurser eller som kan ge vika från intressenter.

Steg 3: Design

Utforma och utveckla en verksamhetsplan med detaljerad information och godkända visuella upplevelser.

Gör detta genom att:

 • Slutför aktivitetspostkriterier och mått som krävs för att fastställa aktivitetens prestanda.
 • Fylla i och godkänna färdiga designer för aktivitetsupplevelser.
 • Dokumentationskrav för Target aktivitet, inklusive kriterier för testregistrering, rapportvärden och upplevelseförändringar.

Använd aktivitetsplaneraren, som finns med senare i välkomstpaketet, för att dokumentera aktivitetens detaljer, inklusive de mått du kommer att använda för att mäta aktivitetsprestanda, t.ex. klick på en åtgärdsknapp, videostarter eller genererade intäkter. Ta med skärmbilder eller bilder av de upplevelsedesigner du tänker testa eller personalisera.

Steg 4: Bygg och kör

Bygg och kör aktiviteten i Target, utveckla kod om det behövs, utföra kvalitetstestning och starta aktiviteten.

Gör detta genom att:

 • Bygga en aktivitet, tillämpa en målgrupp, utveckla kod om det behövs och tillämpa mätvärden på din aktivitet.
 • Säkra signering från alla intressenter som behövs.
 • Starta aktiviteten och granska mätvärden en timme, vid 24 timmar och periodvis under aktivitetens varaktighet.

Om du till exempel vill rikta in dig på nya besökare med ett ljuslådeerbjudande som ger 10 % rabatt på deras första beställning, får dina kreatörer att ta fram ljuslådedesign och -text, få en signering från intressenter på designen, låta utvecklarna skriva koden för den, köra QA i en testmiljö och sedan starta aktiviteten. Därefter övervakar du aktiviteten för att vara säker på att den inte orsakar någon större negativ påverkan.

Steg 5: Analysera

Analysera aktivitetsprestanda och sammanfatta aktivitetsresultat, insikter och rekommendationer.

Gör detta genom att:

 • Utnyttja dataanalys och bästa metoder för att förstå aktivitetsresultaten.
 • Analysera målgruppsprestanda för att hitta värdefulla besökarsegment.
 • Dokumentera insikter, resultat och rekommendationer.

Du kan till exempel upptäcka att de återkommande besökarna föredrar en annan upplevelse än de nya besökarna.

Steg 6: Agera och iterera

Använd vinnande upplevelser för att få affärsvärde och få nya insikter.

Gör detta genom att:

 • kommunicera aktivitetsinsikter, resultat och rekommendationer till intressenter,
 • Godkänna intressenter som verkställer aktivitetsrekommendationer.
 • Definiera och genomföra planen för att implementera den vinnande upplevelsen.

Om ljuslådeaktiviteten till exempel lyckades öka förstagångsköp av besökare kanske du vill fortsätta med den här aktiviteten. Var noga med att förmedla det värde som testet gav upphov till till intressenter och chefer med den mall för sammanfattning av ledningen som ingår i välkomstpaketet. Och fundera över hur ni kan återanvända detta lärande; kanske ni kan inrikta er på förstagångsköparna med ett andra erbjudande för att få ut mer av varje kund.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654