Lyft och tillförsikt - A4T FAQ

Det här avsnittet innehåller svar på frågor som ofta ställs om lyft och självförtroende när man använder Adobe Analytics som rapportkälla för Adobe Target (A4T).

Kan jag utföra offlineberäkningar för A4T? section_55B5B750E17D414CAECBEECE27B15D81

+++Svar Du kan utföra offlineberäkningar för A4T, men det krävs ett steg med dataexport i Analytics. Mer information finns i Statistiska beräkningar i A/Bn-tester.

+++

Hur beräknas lift? section_8CAE788EED5646C4B1D64A0D22070734

+++Besvaringslyft är den procentuella skillnaden mellan kontrollsidans resultat och en lyckad testvariant.

+++

Hur beräknas förtroendet? section_97DB24D833E742988318CA65DA65DAD9

+++Svar Konfidensnivån är en sannolikhet, uttryckt i procent, som är lika med 1 - p-value, där p-value beräknas från ett t-test. Se Statistiska beräkningar i A/Bn-tester.

+++

Varför kan jag inte se lyft och självförtroende för beräknade mätvärden? lift-confidence

Besvara beräknade värden stöds för närvarande inte i lyftnings- och förtroendefunktioner. Analyser beräknar mätvärden på aggregeringsnivå i stället för på besökarnivå. Särskilt förtroendet är en beräkning på besökarnivå.

Icke-beräknade (standard) händelser stöds i lift och Confidence. De blir täljare i lyftfunktionen. täljaren kan inte vara en beräkning i sig. Nämnaren är normaliseringsmåtten (visningar, besök eller besökare). Exempel på standardhändelser är order, intäkter, aktivitetskonverteringar, anpassade händelser 1-1000 och så vidare. Vanliga optimeringsmått, som konversationshastighet (beställningar/besökare) och RPV (intäkt/besökare) stöds för lyft och förtroende.

Exempel på mätvärden eller användningsfall som inte stöds är:

  • Genomsnittligt ordervärde (intäkt/order, per besökare). AOV stöds inte eftersom täljaren är ett beräknat mått. Rekommendationen är i stället att beakta de två påverkande värdena för AOV - Intäkter per besökare och konverteringsgrad.
  • Beräknade mått som är summan av standardhändelser. Du kan t.ex. spåra tio olika leadformulär i tio olika händelser och sedan lägga ihop dem för att få ett totalt antal leadinskick. En rekommenderad metod för att spåra dessa händelser är att implementera en enda lead-överföringshändelse i Analytics och sedan använda en eVar för att samla in typen av lead-formulär. Om du använder den här metoden krävs färre variabler och du ser till att du kan använda ett enda lead-överföringsmått för lift- och Confidence-funktioner.

Hur hanterar A4T tillförlitlighetsberäkningar? section_66115EAF1BA34F7A8FCED7B08DA4F99C

Svar
Adobe Analytics behandlar alla mätvärden som icke-binära och beräknar därför konfidensvärden/p-värden på ett sätt som skiljer sig från användningen av binära mätvärden i ett regelbundet t-test. De beräkningar som används av A4T gör det möjligt för varje användare att få ett kontinuerligt mätresultat (inte bara 1 eller 0 för varje användare), så att variansen (eller relativt standardavvikelsen) för varje upplevelse måste beräknas på rätt sätt. Extrema order räknas inte. Konfidensberäkningen tillämpar inte heller någon Bonferroni-korrigering för flera erbjudanden.

Jobbar hiss och självförtroende i Ad Hoc och Report Builder? Kan jag göra det själv om det inte är inbyggt? section_D8BB69AE700B4C5CB5FD28DB51F9A4E9

+++Besvara Lyft och förtroende fungerar inte i Ad Hoc eller Report Builder och kan inte beräknas själv för kontinuerliga variabler. Det går att beräkna den manuellt för binära mått.
+++

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654