Felsökning Multivariate Test verksamhet

Den här artikeln innehåller förslag på hur du löser vissa problem som kan uppstå när du designar en Multivariate Test (MVT) in Adobe Target.

 • När du redigerar en aktivitet, om du använde Analytics-baserade mätvärden och rapportsviten inte läses in (snurrskärmar), växla mätvärdena till Target mätvärden och växla sedan igen till Analytics-baserat mätresultat. Rapportsviten bör nu läsas in.

 • Om du ändrar ett test som redan körs kan du återställa testet och dess data.

  Target gör att du kan redigera en aktiv aktivitet. Om du redigerar en pågående aktivitet kan testet återställas, så rapporter kanske inte känner igen vissa ändringar.

  Det är säkert att göra små ändringar, till exempel redigera befintlig text eller HTML-erbjudanden.

  De specifika åtgärder som återställer namn och rapporter för upplevelsen är bland annat:

  • Lägga till en ny plats
  • Ta bort en plats
  • Lägga till nya erbjudanden eller ta bort erbjudanden från en befintlig plats
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654