Använda Adobe Analytics data

Du kan konfigurera en aktivitet i Adobe Target att använda Adobe Analytics som rapportkälla (A4T).

Detaljerad information om konfiguration Analytics som datakälla för Target, se Adobe Analytics som rapportkälla för Adobe Target.

Innan du ställer in en aktivitet som använder Analytics som rapportkälla, fastställa målet för aktiviteten, till exempel att förbättra intäkterna per besökare eller öka antalet klick i kundvagnen. Välj ett slutligt framgångsmått för aktiviteten. Även om du kan välja ytterligare mått när som helst i Analyticsmåste du fortfarande ange ett visst mått som testet ska påverka.

NOTE
The Adobe Analytics är tillgängligt om du har länkat Adobe Experience Cloud konto med båda Analytics och Target, även om integrering mellan Target och Analytics har inte konfigurerats för ditt konto.

Vid val Analytics som rapportkälla för Targetväljer du en Analytics rapportsvit att ta emot Target aktivitetsdata. Om du vill ange en rapportkälla väljer du först något av de Analytics företag som ditt konto är knutet till och väljer sedan lämplig rapportsserie för aktiviteten. Rapportera endast programsviter som har etablerats för att ansluta till Adobe Target kan väljas. Om du inte ser den rapportserie du förväntar dig kan du först logga ut och logga in på Adobe Experience Cloud för att försöka igen. Kontakta kundtjänst om rapportsviten fortfarande saknas i listan.

Analytics for Target (A4T) kräver att en spårningsserver rapporterar resultaten korrekt. En standardspårningsserver visas i Tracking Server fält. Om du använder mer än en spårningsserver måste du ta med rätt spårningsserver i det här fältet. Se Använda en analysspårningsserver för mer information.

NOTE
Om du Adobe Analytics som aktivitetens rapportkälla behöver du inte ange en spårningsserver när du skapar aktiviteter om du använder at.js version 0.9.1 (eller senare). at.js-biblioteket skickar automatiskt spårningsservervärden till Target. När du skapar en aktivitet kan du lämna Tracking Server fältet är tomt på Goals & Settings sida.

Vid inställning av aktivitet efter inställning Analytics som rapportkälla finns det inget alternativ för att skapa målgrupper för rapportering. Analytics segment är tillgängliga i Target Activities rapport.

Du måste välja ett framgångsmått som ska användas som mål för varje aktivitet. Aktivitetens mål är den konverteringsaktivitet som signalerar en lyckad aktivitet. Det är god praxis att aldrig göra ett test utan att ha något mål att förbättra på något specifikt sätt. Du kan välja valfritt Analytics tillgängliga i Analytics metrisk väljare.

Att du anger ett mål innebär inte att du inte kan använda ett annat mått när du utvärderar testresultat. Målet är dock en påminnelse om det som du vill förbättra med testet.

När en besökare har slutfört ditt mål inkluderas den besökaren inte längre i aktiviteten. Om besökaren återgår till din aktivitet efter att ha slutfört en aktivitet räknas den besökaren som en ny besökare.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654