Använd profiljämförelse för att skapa målgrupper i Adobe Target

The Profile Comparison i Adobe Target kan du jämföra två numeriska profilvärden med varandra när du skapar en målgrupp. Detta är mycket användbart om du till exempel skickar skräddarsydda poängvärden till Target och vill personalisera innehåll baserat på produkten med högsta möjliga prioritet.

Beskrivning

I den här videon får du lära dig att:

  • Jämför numeriska profilvärden (poäng) som skickas till Adobe Target
  • Använd dessa poängjämförelser för att definiera målgrupper

Målgrupp

  • Yrkesverksamma inom affärsverksamhet

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
0f172607-337e-442f-a279-477fd735571f