[premium]{class="badge informative"}

Använd artificiell intelligens och automatisering för att möta utmaningarna med personalisering

Den här videon handlar om hur viktig personaliseringen är, om utmaningarna med att göra personaliseringen på ett bra sätt, om lösningen på dessa utmaningar (de fyra AI/Automation-erbjudandena i Adobe Target) och de viktigaste byggstenarna för att leverera personaliserade upplevelser. Det är en redigerad version av Jamie Brightons presentation för Adobe Summit 2018.

recommendation-more-help
0f172607-337e-442f-a279-477fd735571f