Skapa A/B-tester

Beskrivning

I den här videon får du lära dig att:

  • Använd Adobe Target Visual Experience Composer (VEC) för att skapa en grundläggande A/B-aktivitet

Målgrupp

  • Yrkesverksamma inom affärsverksamhet

Andra resurser

Stegvisa instruktioner finns i Skapa ett A/B-test i Adobe Target Business Practitioner-handboken.

recommendation-more-help
0f172607-337e-442f-a279-477fd735571f