Boka in automatiserad utbildning och poängsättning för en tjänst

Med Adobe Experience Platform Data Science Workspace kan ni sätta upp schemalagda poängsättnings- och utbildningar i maskininlärningstjänster. Genom att automatisera utbildnings- och poängsättningsprocessen kan du behålla och förbättra en tjänsts effektivitet genom att hålla jämna steg med de olika mönstren i dina data. Mer information finns i Data Science Workspace-dokumentationen.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763