Analys av experimentella data på arbetsytan datavetenskap

EDA-självstudiekursen (Exploratory Data Analysis) är utformad för att hjälpa dig att förstå datamönster, kontrollera datasäkerheten och sammanfatta relevanta data för prediktiva modeller. Mer information finns på Undervisande dataanalysdokumentation.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763