Fråga och hitta data i Data Science Workspace

Med Adobe Experience Platform kan du använda SQL (Structured Query Language) i Data Science Workspace genom att integrera Query Service i JupyterLab som standardfunktion. Den här självstudiekursen demonstrerar några vanliga användningsexempel för att utforska, omvandla och analysera data. Mer information finns i frågetjänsten i Workspace-dokumentationen för datavetenskap.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763