Analysera modellprestanda i Data Science Workspace

Lär dig mer om några av de olika metoder som används för att analysera en modells prestanda, till exempel en sammanväxlingsmatris, noggrannhet, återkallelse och precision. Mer information finns på Dokumentation för Data Science Workspace.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763