Demo av webb-SDK för Adobe Experience Platform och Edge Network

Se Adobe Experience Platform Web SDK och Edge Network in action, med ett enda anrop till Adobe som skickar data till Experience Platform, Analytics, Audience Manager och Target. Mer information finns i Adobe Experience Platform Web SDK-dokumentationen.

NOTE
Den här videon är ett utdrag från Adobe Summit 2020-sessionen Möt Alloy.js och Aldrig tagga för en eVar eller Mbox Igen.
recommendation-more-help
9cc2b5f3-7a2d-451f-950c-f8f7136b6390