Samtyckesöversikt

Läs om hur samtyckeshantering i Adobe Experience Platform Web SDK hjälper er att uppfylla juridiska sekretesskrav och följa kundernas önskemål. Mer information finns i översikten om styrning, sekretess och säkerhet i plattformen.

NOTE
Starta nu tags
recommendation-more-help
9cc2b5f3-7a2d-451f-950c-f8f7136b6390