Skapa dataelement

Lär dig hur du skapar dataelement för att lagra värden som hämtas från datalagret och gör dem tillgängliga för regler och tillägg i taggegenskapen. Mer information finns i dataelement dokumentation.

recommendation-more-help
9cc2b5f3-7a2d-451f-950c-f8f7136b6390