Skapa märkordsregler

Lär dig hur du skapar regler så att du kan köra kommandon i taggar. Händelser och villkor avgör när att göra saker medan funktionsmakron bestämmer vad att göra. Mer information finns i regler dokumentation.

recommendation-more-help
9cc2b5f3-7a2d-451f-950c-f8f7136b6390