Skapa mobila taggegenskaper

Lär dig hur du skapar en mobil taggegenskap i Datainsamling. Lägg till Mobile Core och andra tillägg, publicera konfigurationen i en miljö och referera till egenskapen i din mobilapp. Mer information finns på Mobile SDK-dokumentation.

NOTE
Starta nu tags
recommendation-more-help
9cc2b5f3-7a2d-451f-950c-f8f7136b6390