Konfigurera ett datastream för vidarebefordran av händelser

Lär dig hur du konfigurerar ett datastream för vidarebefordran av händelser. Mer information finns på dokumentation för vidarebefordran av händelser

NOTE
Adobe Experience Platform Launch håller på att integreras i Adobe Experience Platform som en serie datainsamlingstekniker. Flera terminologiska förändringar har introducerats i gränssnittet som du bör vara medveten om när du använder det här innehållet:
  • Platforma launchen (klientsidan) är nu tags
  • Platform launch Server Side is now event forwarding
  • Edge-konfigurationer är nu datastreams
recommendation-more-help
9cc2b5f3-7a2d-451f-950c-f8f7136b6390