Dataförberedelse för datainsamling

Lär dig hur du lägger till ditt datalager i ett nytt datastam i datainsamlingen. Lär dig även hur du utför grundläggande mappningsfunktioner med funktionen Dataprep för datainsamling. Mer information finns i dokumentationen för datainsamling.

recommendation-more-help
9cc2b5f3-7a2d-451f-950c-f8f7136b6390