Skapa beslut

Lär dig hur du skapar beslut för beslutshantering. Ett beslut kombinerar era praktik och samlingar i en enda enhet, så att ni kan fatta beslut om att leverera det mest relevanta erbjudandet till kunden.

Mer information om hur du skapar beslut med hjälp av API:t för gruppbeslut finns i produktguide.

recommendation-more-help
7e382214-bd30-4de2-bc8b-f6f6e7182305