Versionsinformation 2018 release-notes

Funktionsreleaser, uppdateringar eller ändringar av Experience Cloud Identity Service för 2018.

Version 3.3 section-3202c8d5457a45a5b5f4b4c838d44de3

Artikelbeskrivning
Ökad säkerhet för AMCV-cookies
Under en intern säkerhetssökning upptäcktes att cookies som används för sessionshantering inte kan ange korrekta attribut när DTM-biblioteket används. Detta kan leda till att cookie-information delas av misstag. För att lösa detta har vi infört en konfiguration som gör det möjligt för kunden att ställa in AMCV-cookien som säker. Se secureCookie.

Version 3.2 section-ae2fee1c152e405faa4eb395f960e2f6

Artikelbeskrivning
Ökad säkerhet för AMCV-cookies
Under en intern säkerhetssökning upptäcktes att cookies som används för sessionshantering inte kan ange korrekta attribut när DTM-biblioteket används. Detta kan leda till att cookie-information delas av misstag. För att lösa detta har vi infört en konfiguration som gör det möjligt för kunden att ställa in AMCV-cookien som säker. Se secureCookie.
Integrationskod och id måste vara tal eller strängar som inte är tomma
Korrigerade ett problem med validering av "setCustomerID" när data innehåller en integration "code" eller "id" som varken är ett tal eller en sträng som inte är tom.
ECID JS är tillgängligt i Git-rapporten
ECID JS finns nu i Git-rapporten för alla Experience Cloud-kunder på https://github.com/Adobe-Marketing-Cloud/id-service/releases.

Version 3.1.2 section-3cba186f74fe4f2186a9ca2e5e0a2514

Artikelbeskrivning
Orealistisk topp i det unika besökarantalet
I och med lanseringen av Experience Cloud Identity Service 3.1.0 har vi hittat ett problem som skapade en orealistisk topp i det unika besökarantalet när den här versionen implementerades. Detta beteende visas endast med den senaste versionen av ECID, v3.1.0, och om en användare har valt alternativet"Tillåt endast från aktuell webbplats" i sekretessinställningarna för en Safari. Version 3.1.2 åtgärdar det här problemet.

Version 3.1.0 section-a20c8278bf9643018965330415091e53

NOTE
Vi rekommenderar att du snarast uppgraderar från version 3.1.0 till den senaste versionen. Se beskrivningen av version 3.1.2. Det senaste paketet finns i Adobe Experience Platform Launch, DTM och AppMeasurement.
Artikelbeskrivning
Cookie inställd på felaktig domän
Vi har åtgärdat ett fel där den tillfälliga Visitor-cookien angav en cookie i standardcookie-domänen i stället för att ange den i domänen som anges i konfigurationen (initConfig).

Version 3.0 section-5fcaef66e8b343238abeb10048dc5747

Artikelbeskrivning
Tråd som genererar flera ID-synkroniseringsbegäranden

Iframe

För kunder som utför flera ID-synkroniseringar blockeras gränssnittet i vissa fall på grund av kontinuerliga CPU-beräkningar. Vi introducerar trådgenerering som separerar begäranden om ID-synkronisering med 100 msek vardera.

Den här förändringen förbättrar prestanda för kunder som använder Visitor 2.3.0+ och DIL 6.10+.

Lagt till möjlighet att inaktivera tredjepartssamtal

JavaScript - 3.0.0

Adobe har bytt namn på följande konfigurationer så att tredjepartssynkroniseringsanrop kan inaktiveras.

idSyncDisableSyncs till disableIdSyncs

idSyncDisable3rdPartySyncing to disableThirdPartyCookies

Stöd för Internet Explorer
ID-tjänsten stöder inte längre Internet Explorer 6, 7, 8 och 9.
Uppdatera till getInstance-dokumentation
En varning har lagts till i besökarfunktionen om att funktionen inte instansieras med var visitor = new Visitor.
recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a