Implementering på serversidan blandad med JavaScript server-side-implementation-mixed-with-javascript

I vissa implementeringar skickas besökar-ID:n från JavaScript till en server så att ytterligare analyshändelser (som ett köp) kan skickas av servern.

ID-tjänstens API innehåller metoderna, getMarketingCloudVisitorID och getAnalyticsVisitorID, för att hämta ID-värden som sedan kan skickas till servern.

Kontrollera att du har både besökar-ID och besökar-ID för Analytics och skicka båda ID:n (om sådana finns) för att se till att skickade data är kopplade till den befintliga besökarprofilen för Analytics.

IMPORTANT
AppMeasurement för Java stöder för närvarande inte Experience Cloud Identity Service.

API för datainfogning section-955ce7664a4646d38b3005cb2df40baf

Inkludera besökar-ID:t för Analytics (om det anges) i <visitorID> -element.

Inkludera besökar-ID:t för Experience Cloud i <marketingCloudVisitorID> -element.

Se XML-taggar som stöds.

AppMeasurement för Java section-d664b94934924d048300d9c2b6560085

Identitetstjänsten Experience Cloud stöds för närvarande inte av AppMeasurement for Java.

recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a