getMarketingCloudVisitorID getmarketingcloudvisitorid

getMarketingCloudVisitorID returnerar besökar-ID:t för Experience Cloud.

Syntax: var *variabelnamn* = visitor.getMarketingCloudVisitorID()

Den här metoden används vanligtvis med anpassade lösningar som kräver att besökar-ID läses. Den används inte av en standardimplementering. getMarketingCloudVisitorID fungerar även med återanropsfunktioner som ska läsas Analytics ID:n och för in dem till ditt system eller din applikation.

//callback function
var useMarketingCloudID = function(id){
     //whatever your function does with the Experience Cloud ID
};

//get the Experience Cloud ID and pass it to the function
var mcID = visitor.getMarketingCloudVisitorID(useMarketingCloudID)
TIP
Om du är en Analytics kund, även söka efter och skicka Analytics ID till din funktion. Du vill till exempel att båda identifierarna ska skickas när besökar-ID:t skickas i ett dolt formulärelement till ett program på serversidan som använder API:t för datainfogning. I så fall bör du samla in och returnera Experience Cloud och Analytics besökar-ID. Se Hämta Analytics-besökar-ID.
recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a