Product Catalog schemafältgrupp

Product Catalog är en standardgrupp för schemafält för Product class som hämtar egenskaper som är relaterade till en produktkatalog.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
productCatalogDescription
Sträng
En beskrivning av produktkatalogen.
productCatalogName
Sträng
Namnet på produktkatalogen.

Mer information om fältgruppen finns i publik XDM-databas.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07