Search datatyp

Search är en XDM-datatyp (Experience Data Model) som innehåller information om webbsökningsaktivitet.

{width="500"}

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
isPaid
Boolean
Används för att ange om sökningen är betald eller inte.
keywords
Sträng
Nyckelorden för sökningen.
pageDepth
Heltal
Siddjupet i sökresultaten.
position
Heltal
Listans position eller rangordning på sökresultatsidan.
searchEngine
Sträng
Sökmotorn som används av sökningen.
searchEngineID
Sträng
Programspecifik identifierare som används för att identifiera sökmotorn.
slot
Sträng
Det namngivna avsnittet på sidan där sökresultatet visades. Värdet för den här egenskapen måste vara lika med ett av de kända uppräkningsvärden som du definierar, till exempel top, side, eller bottom.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07